ATATÜRK’ÜN İZMİT BASIN TOPLANTISI (16- 17 Ocak 1923) VE BU TOPLANTIDA VERİLEN ÖNEMLİ MESAJLAR

Mustafa Kemal Paşanın , saltanat ve hilafet konusunda alınan kararların halk üzerinde ne gibi etkiler yaptığını  belirlemek amacıyla çıktığı Batı Anadolu Gezisi’nin en önemli bölümü, İzmit’te dönemin bazı İstanbul gazetelerinin başyazar ve yazar konumundaki gazetecilerle yaptığı “ basın toplantısı” oluşturmaktadır.

Bu basın toplantısıyla Mustafa Kemal Paşa, günün tartışma konusu olan çeşitli konularda  gazetecileri aydınlatmayı ve onların kafalarındaki soru işaretlerini dağıtmayı düşünmüştü. Çünkü O, kamuoyunun ve özelliklede İstanbul kamuoyunun aydınlatılması gerektiğine inanıyordu. Bunun için önce kamuoyunu etkileyecek en önemli araç olarak gördüğü gazetecilerle görüşmeyi, onlara ülkenin milletin gerçek durumunu tüm açıklığıyla anlatmak istemişti.

İzmit basın toplantısında, o günlerin en önemli gündem meseleleri olan; “Lozan  Barış Konferansı, yeni Türkiye  devletinin temel esasları, hükümet ve yönetim şekli, Saltanat ve Hilafet meseleleri, toplum hayatının  çeşitli alanlarında yapılacak inkılap, siyasî parti olarak  bir “ Halk Fırkası ‘ nın kurulması” gibi konularda görüşmeler yapılmıştı.. Bu toplantı aynı zamanda  açıkladığı fikir ve görüşleriyle  Mustafa  Kemal Paşanın  uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüklerini  açıkladığı  bir geleceği belirleme toplantısı olmuştur.

 

Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum

Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum